Yhdistyksemme

Tehy perustettiin 7.6.1982. Sitä ennen, keväällä 1981, oli jo perustettu ammattiosastoja. Tehy-lehti alkoi ilmestyä vuoden 1981 alusta.

Tehy on nykyään maamme suurin terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneiden ammattijärjestö. Tehy kokoaa alan tutkinnon suorittaneet sekä näihin ammatteihin opiskelevat henkilöt yhteiseen järjestöön, toimii heidän taloudellisena ja ammatillisena etujärjestönään sekä edistää keskinäistä yhteenkuuluvuutta.

Tehy valvoo ja parantaa ammattiosastojensa jäsenten taloudellista asemaa ja palvelussuhteen ehtoja sekä ammatillisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja. Tehy on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tärkeitä asioita ovat mm. työelämän kehittäminen, työvoimapolitiikka, palvelujen tarjonta ja saatavuus sekä hyvä hoito. Tehy osallistuu aktiivisesti myös alan koulutuksen, ammattitaidon sekä terveyden- ja sosiaalihuollon kehittämiseen.

Tehyn Kotkan seudun ao 406 on perustettu toimimaan kattojärjestön paikalliseksi toimijaksi tavoitteiden mukaisesti. Tähän ammattiosastoon voi liittyä ne sosiaali- ja terveysalan tai terveysalan tutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka työskentelevät Kymsoten, Kotkan kaupungin, Haminan kaupungin, Pyhtään, Virolahden tai Miehikkälän kunnan palveluksessa.

Ammattiosaston tärkein tehtävä on jäsenten edunvalvonta. Ammattiosastossa käydään periaatteelliset keskustelut taloudellisesta edunvalvonnasta, muista sopimustavoitteista, organisaatiomuutoksista, kehittämishankkeista ja sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamistavoista.